Det gäller att ligga så lågt
att man inte stör och skapar irritation
Fy för onda ögat!!

Men man vill ju bli sedd
i alla fall sedd
utan att tränga sig på förstås…..

 

 

Mer om Karin Wiberg

Utsmyckningen består av mörka trädstammar i relief mot den vita väggen. Färgsättningen är neutral; stammarna tar upp den svarta färgen från golvet och formar vertikaler i rummet. Relieferna är avtryck från befintliga träd kring husen, vilket ger utsmyckningen en stark relation till platsen. Genom att neutralt ta in en organisk form från naturen får man ett tidlöst uttryck och en stor detaljrikedom. Avsikten är att stammarna ska betraktas på nära håll under lång tid utan att upplevas enahanda. (Relieferna är också en anknytning till porslinet Blå Blom, med sin dekor i relief.)

 

bark närbildRöda huset ny